Immergas Europe s.r.o.

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia a používanie cookies


Zásady ochrany osobných údajov

Celý obsah tejto stránky poskytuje informácie  o výrobkoch vyrábaných spoločnosťou  Immergas Europe s. r. o. , Priemyselná 4789 – Poprad Matejovce- Slovensko a o činnostiach, ktoré uvedená spoločnosť vykonáva.  

Immergas Europe s.r.o. vyrába značkové  zariadenia chránené ochrannou známkou Immergas, patentovanou  spoločnosťou  Immergas SpA, Via Cisa Ligure 95 - Lentigione Brescello - (RE) – Taliansko.

Časť,  v ktorej sú uvedené predajne, poskytuje informácie napríklad o trasách  a kontaktné údaje oficiálnych partnerov   spoločnosti  Immergas, u ktorých je možné  kupovať výrobky  vyrábané spoločnosťou  Immergas Europe.
Každý , kto si neželá, aby boli informácie o ňom zverejnené na tejto stránke, môže uplatniť svoje právo  v súlade s o zákonnými predpismi o spracovaní  osobných údajov. Kontaktujte nás  na adrese: immergaseurope@immergaseurope.com


Spravovanie „Cookies“

Táto stránka používa  Google Analytics pre sledovanie  štatistík  prístupu k webovej stránke.  Google Analytics je služba  pre analýzu webu zabezpečovaná spoločnosťou  Google Inc. ( "Google").
Google používa zhromaždené  osobné informácie pre účely vyhodnocovania používania webovej stránky vytváraním správ a ich zdieľaním  s inými službami vy vinutými  spoločnosťou  Google.
Google smie použiť zhromaždené informácie na vytváranie súvislostí  a prispôsobovanie  reklám  svojej vlastnej reklamnej siete.

Zhromaždené osobné údaje:  Cookie a údaje o využití.

V rozsahu tejto stránky  nezhromažďujeme  „cookies“ alebo  iný protokol sledovania a údržby systému.
Táto stránka nepodporuje  požiadavku  "Nesledovať".